Typiske fejl og problemer

Her har jeg listet nogle af de mest almindelige fejl og fejlsymptomer som reparation og/eller justering kan løse.

Udtørring
Udtørring – specielt af akustiske guitarer – kan forårsage store skader og ændringer i spilbarheden. Jeg ser mange problemer som er forårsaget af udtørring: Sunket top, revnet top, løse afstivninger, løftet/løsrevet stol, etc.. Sørg for at holde guitaren befugtet, specielt om vinteren.
Elektriske guitarer er ikke lige så udsatte, men udtørring kan give problemer med halsen og båndender der stikker ud over gribebrættets kant.
Der findes forskellige befugtere på markedet som enten anbringes inde i guitaren eller i guitarkassen. Det er specielt vigtigt at befugte guitaren hvis den relative luftfugtighed kommer ned på 40% eller lavere (ideelt er mellem 45-55%). Om vinteren, når vi tænder for varmen, kan luftfugtigheden komme helt ned under 25%. Det tager kun ganske få uger med lav fugtighed, før skader kan opstå.
Link til YouTube video fra Martin Guitars
Mere om emnet fra Taylor

Båndstøj! (strengene rasler/klirrer).
De fleste vil gerne have superlav strengehøjde uden båndstøj.
Men, der findes desværre ikke en universel perfekt måde at sætte en guitar op på, som kan garantere at der ikke vil være båndstøj!
Det perfekte universelle setup findes ikke! Der findes kun et perfekt setup for dig (det meste af tiden..).
Du skal overveje hvilken spillestil du har sammenholdt med hvilke krav du har til et setup. Det drejer sig om at finde en balance mellem de to ting.
Super lav strengehøjde og en lige hals, er ikke nødvendigvis det bedste hvis du går til den og spiller med et hård anslag. Hvis du virkelig vil have super lav strengehøjde og har en hård spillestil, så er du nødt til at acceptere noget båndstøj (hvilket ikke nødvendigvis er et problem). Dog vil for lav strengehøjde, og båndstøj, give en begrænsning i hvor meget dynamik du kan få ud af guitaren.
Tynde strenge vil typisk også give mere båndstøj ved lave strengehøjder. F.eks. er Stratocasteren oprindeligt designet til tykke 12’er strenge…., men i dag vil de fleste have tynde 9’er eller 10’er strenge på, hvilket giver begrænsninger i hvor lav strengehøjde man kan få uden båndstøj.
Endelig kan halsens og båndenes tilstand diktere hvor lav en strengehøjde man kan få. Båndslibning eller ombånding kan derfor være nødvendigt, for at få en fornuftig strengehøjde.

Hvilken strengehøjde er bedst?
Her er nogle forsimplede svar på et kompliceret spørgsmål 🙂 :
Høj strengehøjde: Til f.eks. slide guitar.
Mellem strengehøjde: Et godt valg hvis man har et hårdt anslag. Også god hvis der skiftes mellem forskellige stemninger.
Lav strengehøjde: Mere behagelig at spille på, men for at undgå båndstøj, kræves der et kontrolleret anslag ved både solo- og rytmespil.
Ultra lav strengehøjde: Meget hurtigt og behageligt at spille på, men vil højst sandsynligt give noget båndstøj.
Uanset hvilken strengehøjde der ønskes, vil jeg anbefale at de dybe/tykke strenge ligger lidt højere end de høje/tynde strenge, så får man det bedste kompromis mht strengehøjde og båndstøj. Det er også MEGET vigtigt for spilbarheden, at strengene følger gribebrættets radius.

Jeg har købt en ny guitar, den er vel perfekt at spille på?
Det er den desværre ofte ikke!
Typiske problemer på nye guitarer:
– Strengene ligger for højt i sadlen (ofte MEGET for højt..).
– Halsen er ikke justeret optimalt.
– Strengene ligger generelt for højt.
– Bånd trænger til en polering (måske endda afretning).
– Dårlig intonering.
Hvis guitaren er købt hos en ordentlig forhandler, er ovenstående forhåbentligt blevet tjekket/udbedret som en del af købet, men det er desværre langt fra tilfældet og glæden ved at spille guitar kan nemt blive ødelagt af en dårligt justeret guitar.
Husk, prisen på guitaren har ofte ingen betydning for hvor god/nem den kan blive at spille på.

Min guitar blev justeret da jeg købte den, så der er vel ingen grund til at lave mere?
En guitar lavet af træ vil ændre sig både over længere tid som en konsekvens af at træet arbejder, men også hele tiden over kortere perioder på grund af ændringer i temperatur og luftfugtighed.
Det vil ofte kræve løbende vedligeholdelse og justering for at bibeholde optimal spilbarhed.
Derudover er der flere sliddele på en guitar, som f.eks. strenge, bånd, saddel, stemmeskruer og andre elektroniske/mekaniske dele, som alle kræver vedligeholdelse, justering og udskiftning for at holde instrumentet i topform og sikre glæden ved at spille på en perfekt justeret guitar.
Det er svært nok at spille guitar, så der er ingen grund til også at kæmpe med et dårligt vedligeholdt/justeret instrument.

Hvilken tykkelse strenge skal jeg bruge?
Tykkelsen af strengene har stor betydning for hvordan guitaren føles at spille på.
Tykkere strenge er spændt hårdere op og føles mere faste/stramme at spille på.
Tyndere strenge er spændt mindre hårdt op og føles løsere at spille på.
Hvis du f.eks. spiller blues med store bends og vibrato, vil det ofte være nemmere med tynde strenge.
Hvis du spiller tunge riffs og hård rytme, så kan tykkere strenge være bedre.
Til fingerspil, er en mellem tykkelse ofte foretrukket.
Brug tykkere strenge hvis du:
– Spiller riffs/rytme med hårdt anslag.
– Stemmer guitaren ned.
– Spiller Jazz.
– Spiller Metal/Rock/Punk.
– Vil have meget lav strengehøjde.
– Vil have mere ‘sustain’ og volume.
Brug tyndere strenge hvis du:
– Er begynder. Tynde strenge er ikke så hårde ved fingrene.
– Spiller solo med masser af bends og vibrato.
– Kan lide følelsen af løsere strenge.
Ovenstående er meget generelle råd. Den bedste strengetykkelse, er i sidste ende en personlig præference.

Kan jeg skifte til tykkere/tyndere strenge?
Et skift til tykkere/tyndere strenge vil næsten altid kræve en justering af guitaren.
Kraften som strengene trækker med vil blive større/mindre og det betyder ofte at krumningen af halsen vil ændre sig. Ændrer den sig for meget, går det ud over spilbarheden og kan give problemer med f.eks. båndstøj eller øget strengehøjde.
Sadlen er lavet til en vis strengetykkelse og tykkere/tyndere strenge kan betyde problemer med at strengene binder i sadlen eller sidder så løst at de laver uønsket støj.
Endelig kan ændring af strengetykkelsen også betyde at guitaren ikke længere intonerer korrekt.

Hvornår er det tid til en ombånding?
Ofte kan selv meget slidte bånd få genskabt deres oprindelige profil med en båndslibning og være fint spilbare. Men, på et eller andet tidspunkt, er de så slidte at det er nødvendigt med en ombånding.
Hvad er så grænsen for hvornår det er nødvendigt med nye bånd? Det kommer an på…. Der er ikke et klart svar, da det i høj grad afhænger af den enkeltes spillestil. Nogen kan uden problemer spille med bånd der nærmest er helt væk, mens andre kæmper mere med at få rene toner på lave/slidte bånd. Rytme/akkord guitarister kan ofte klare sig med ret lave bånd, mens lead-guitarister oftest vil have lidt mere højde på båndene.
Hvis jeg skal give et tal, så vil en båndhøjde på 0,70 – 0,80 mm ofte være grænsen for de fleste.

Det er svært at tage akkorderne rent på de første bånd.
Det kan være et tegn på at strengene ligger for højt i sadlen.
Løsning: Modificering/justering af saddel.

Barréakkorder er svære på de første bånd.
Det kan være et tegn på at strengene ligger for højt i sadlen.
Løsning: Modificering/justering af saddel.

Det er svært at tage akkorderne rent på mellemste/øvre bånd.
Det kan være et tegn på at strengene ligger for højt.
Det kan skyldes at bro/stoleindlæg er for højt, halsen er for krum, eller en kombination af begge.
Løsning: Modificering/justering af bro/stoleindlæg og/eller justering af hals.

Barréakkorder er svære på mellemste/øvre bånd.
Det kan være et tegn på at strengene ligger for højt.
Det kan skyldes at bro/stoleindlæg er for højt, halsen er for krum, eller en kombination af begge.
Løsning: Modificering/justering af bro/stoleindlæg og/eller justering af hals.

Åbne strenge “klirrer” (båndstøj).
Det kan være et tegn på at strengene ligger for lavt i sadlen, halsen er for lige/buer bagud, eller en kombination af begge.
Kan også skyldes at strengehøjden generelt er for lav.
Løsning: Modificering/justering/udskiftning af sadel og/eller justering af hals, justering af strengehøjde.

Strenge “klirrer” (båndstøj) når jeg spiller akkorder/toner.
Kan skyldes at et eller flere bånd ligger for lavt/højt, slidte bånd, halsen er for lige, buer bagud, krummer for meget, eller en kombination af disse.
Kan også skyldes at strengehøjden generelt er for lav.
Løsning: Afretning/udskiftning af bånd, justering af hals, justering af strengehøjde.

Min guitar har en raslende/vibrerende lyd.
At finde årsagen til hvorfor en guitar laver en raslende/vibrerende lyd når man spiller på den, kan være meget vanskeligt, da lyden fra en vibrerende del kan forplante sig gennem hele guitaren. Det kan skyldes løse afstivninger, løse stemmeskruer, løse stik/omskiftere, løse potentiometre, løse dele i stol/bro, løs truss rod, batteriboksen, etc., etc…
Løsning: Utallige…

Min elektriske guitar brummer.
Kan skyldes manglende/dårlig afskærmning af elektronikken i guitaren, dårlige ledninger eller dårlige forbindelser.
Nogle pickups samler bare meget støj op. Det kan ofte ikke forbedres, men kræver skift til en anden type pickup.
På en akustisk guitar med pickup, skyldes brummen næsten altid at pickup’en er defekt.
Løsning: Afskærmning af elektronikken med kobberfolie eller grafitmaling. Reparation af ledninger. Etablering af gode stelforbindelser. Skift af pickup.

Knapperne/potentiometrene på min guitar skratter.
Skyldes næsten altid støv/skidt/slid i potentiometrene.
Løsning: Rensning med speciel rensevæske eller udskiftning.

Der kommer ikke lyd ud af min elektriske guitar.
Kan skyldes defekte ledninger, defekt udgangsstik, defekt forforstærker, dødt batteri eller defekte pickupper.
Løsning: Udskiftning/reparation af stik, ledninger, forforstærker eller pick-up.

Død/svag pickup (elektrisk guitar)
Typiske problemer kan være dårlige lodninger, knækket tråd mellem spole og tilslutningsledning eller knækket/kortsluttet tråd inde i spolen. Den magnetiske styrke eller polaritet kan også være ændret.
Løsning: Reparation eller omvikling af pickup’en. En omvikling kan laves hvis pickup’en er i god stand og hvis jeg med rimelig sikkerhed kan fastslå pickup’ens originale specifikationer (trådtype, antal viklinger, elektrisk og magnetisk polaritet, etc..).
Bemærk at langt de fleste fabriksmonterede pickups er maskinviklede. Jeg håndvikler (med maskinhjælp) og en håndviklet pickup kan aldrig komme til at lyde præcis som en maskinviklet (de håndviklede lyder bedre 🙂 ).

Min elektriske guitar skriger (feedback) ved høj volume.
Kan skyldes at dele i pickuppen vibrerer (mikrofonisk feedback). Dette må ikke forveksles med den normale feedback, som man nogen gange bruger som del af sit spil.
Løsning: Pickuppen imprægneres med varm voks som trænger ind i de mindste sprækker og stopper uønskede vibrationer.

Lyden fra min halv-akustiske guitar er svag/ujævn.
Kan skyldes løs/forkert placeret pickup. Hvis pickup’en ligger under stoleinlægget, kan det skyldes at indlægget ikke er lavet/monteret korrekt.
Løsning: Korrekt montering af pickup/stoleindlæg.

Der kommer ikke lyd ud af min elektro-akustiske (halv-akustiske) guitar
Kan skyldes defekt pickup, dårlige forbindelser, korroderede batterikontakter, dødt batteri, defekt forforstærker eller defekt udgangsstik.
Løsning: Reparation eller udskiftning af defekte dele.

Min guitar er svær at stemme og holder ikke stemningen.
Den mest almindelige årsag er nok at strengene ikke er blevet strukket ordentligt igennem da de blev skiftet.
Kan også skyldes dårlig justering, dårlige stemmeskruer (sjældent), dårligt lavet saddel eller forkert opstrengning.
Hvis guitaren er udstyret med Tremolo (som i virkeligheden er en vibrator) skyldes det ofte dårlig justering/setup. Ofte vil brugen af en tremolo dog have en negativ indflydelse på hvor stabil stemningen kan holdes. Det er et kompromis man ofte må acceptere, hvis man vil bruge en tremolo.
Løsning: Stræk strengene når de skiftes! Ellers, Justering, udskiftning af stemmeskruer, udskiftning/modificering af saddel, justering af Tremolo.

Min guitar stemmer ikke når jeg spiller på de mellemste/øvre bånd.
Kan skyldes at guitaren ikke er intoneret korrekt eller at strengene ligger alt for højt.
Løsning: Intonering justeres, strengehøjde justeres.

Min guitar stemmer ikke når jeg spiller på de første bånd.
Kan skyldes at strengene ligger for højt i sadlen.
Løsning: Sadlen justeres/tilpasses eller udskiftes.

Min guitar er båndfalsk
Kan skyldes at sadlen, stolen/broen eller båndene, er placeret forkert. Dårligt lavet saddel, dårligt lavet stoleindlæg, for høj strengehøjde, pickup der er for tæt på strengene, etc.., etc..
Kan også skyldes meget slidte bånd eller dårligt slebne bånd. Det kan simpelthen også være slidte/beskidte strenge.
Løsning: For mange muligheder til at beskrive her.. 🙂